Seneste nyheder
Apr 28, 2024, 4:22 PM
Apr 28, 2024, 3:03 PM
Aug 12, 2023, 12:53 PM
Aug 6, 2023, 9:50 PM
Apr 27, 2023, 11:46 PM
Apr 27, 2023, 6:28 PM
Apr 23, 2023, 5:33 PM
Apr 16, 2023, 8:51 PM

Fredericia Billardklub
GENERALFORSAMLING
13.maj 2023
Klokken 13:00

Dagsorden

 • Valg af dirigent

 • Formandens beretning

 • Forelæggelse af årsrapport

 • Turneringslederens beretning

 • Indkomne forslag

 • Valg i henhold til vedtægternes §7

  1. Kasserer
   Erling Lysdal Hansen, er villig til genvalg

  2. 2.bestyrelsesmedlem
   Hans Jørgen Rand, er villig til genvalg

  3. 2.bestyrelsessuppleant
   Bent Egemo

  4. 2.revisor
   Per Hermansen, er villig til genvalg

  5. Revisorsuppleant
   Ledig

 • ​​​​​​​Eventuelt  

Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 7.maj 2023

Bestyrelsen

27.april 2023