Bestyrelsen i Fredericia Billard Klub består af 

  • 5 medlemmer
  • 2 Interne revisorer
  • 1 Bestyrelsessuppleant
  • 1 Revisor suppleant

Formand

Valgt 2024

foto_paa_vej.jpg

Claus Larsen
Tlf.: 3062 1879
Mail

Opgaver
- Formand
- kontakt til medier

Kasserer

Valgt 2023

foto_paa_vej.jpg

Erling Hansen
Tlf.: 2227 5467
Mail

Opgaver
- Daglig Økonomi

Næstformand

Valgt 2023

foto_paa_vej.jpg

Hans Jørgen Rand
Tlf.: 2729 0226
Mail

Opgaver
- Sponsoraftaler
- Kontakt til medier

Turneringsleder

Valgt 2024

foto_paa_vej.jpg

Jimmy Lavrsen
Tlf: 4068 4479
Email

Opgaver
- Turneringsleder
- Web

Bestyrelsesmedlem

Valgt 2024

foto_paa_vej.jpg

Ole Jensen
Tlf:
Mail: via klubbens mail

Opgaver/Ansvar
- Bl.a. Ældresagen
- Er ofte i klubben

     

Bestyrelsessuppleant
(På valg hvert år)

Valgt 2024

  Bent Egemo
     

1. Revisor

Valgt 2024

  Ole Andersson

2. Revisor

Valgt 2023

  Per Hermansen
     

Revisorsuppleant

På valg hvert år

  Vakant