Eksterne turneringer

Punktet "Eksterne turneringer" indeholder alle turneringer som udskrives af DDBU - enkelte punkter peger videre til Billardresultater.dk - der styres af DDBU

Man vil under hold bl.a. kunne se hvem der spiller på de enkelte hold, samt finde kontaktoplysniger på holdlederen