Generalforsamling 2022

Hermed indkaldelse til den ordinære generalforsamling 2022

Generalforsamling 2022

Posted by admin at 1:22 PM on Apr 16, 2022

Share:


Fredericia Billard Klub

Ordinær generalforsamling

Lørdag den 30.april 2022, klokken 13:00, i klubbens lokaler

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Forelæggelse af årsrapport
 4. Turneringslederens beretning
 5. Indkomne forslag
 6. Valg i henhold til vedtægternes §7
  På valg er:
  1. Formand Claus Larsen modtager genvalg
  2. Turneringsleder Jimmy Lavrsen modtager genvalg
  3. 1.bestyrelsesmedlem Ole Jensen modtager genvalg
  4. 1.suppleant bestyrelsen Bent Egemo modtager genvalg
  5. 1.revisor Ole Andersson modtager genvalg
  6. Revisorsuppleant Jørgen Dueholm modtager genvalg
 7. Eventuelt

Forslag afleveres skriftligt og skal være bestyrelsen i hænde senest

Søndag den 24.april 2022

Indbydelser FBK