Generalforsamling 2020

Generalforsamling 2020

Posted by admin at 4:33 PM on Jun 11, 2020

Share:


I forlængelse af regeringens åbning af samfundet, er forsamligsforbudet blevet hævet, så vi kan nu afholde vores generalforsamling

Der indkaldes til Ordinær generalforsamling 

Dato: Lørdag den 27 juni 2020

Klokken: 13:00

Sted: Fredericia Billard Klub lokaler

Dagsordenen er: 

a. Valg af dirigent

b. Formandens beretning

c. Forelæggelse af årsrapport

d. Turneringslederens beretning

e. Indkomne forslag

f. Valg i henhold til vedtægernes § 7

På valg er:

Formand: Claus Larsen - modtager genvalg

Turneringsleder: Jimmy Lavrsen - modtager genvalg

1.Bestyrelsesmedlem: Ole Jensen - modtager genvalg

1.Suppleant bestyrelsen Bent Egemo - modtager genvalg

1.revisor Ole Andersson -  modtager genvalg

Revisorsuppleant Jørgen Dueholm - modtager genvalg

g. Eventuelt

Forslag afleveres skriftligt og skal være bestyrelsen i hænde seneste mandag den 20. juni 2020

Fredericia 11. juni 2020

Bestyrelsen

 

Nyheder FBK